UGAL Logo

UGAL

Fişa de apreciere a studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat
Fişa de evaluare a conducătorului de doctorat de către conducerea Școlii doctorale CSD
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email