UGAL Logo

UGAL

IOSUD- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

ANUNŢ DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ 
aferent Programului instituțional de pregătire postdoctorală
EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE ÎN CERCETAREA POSTDOCTORALĂ (EAVAP)

 

Obiectivul principal al programului derulat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați constă în constituirea unui program instituțional-pilot de pregătire postdoctorală prin implicarea anuală a maximum 25 de cercetători postdoctoranzi/serie, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice, precum și a modelării valorilor antreprenoriale ca factor de stimulare a motivaţiei pentru dezvoltarea unei cariere academice. Proiectul va genera un impact pozitiv pe termen lung asupra comunității academice gălățene, prin aprofundarea cunoștințelor de specialitate corelate valorilor antreprenoriale dobândite și necesităților mediului economic local, regional și național. În acest sens selecția cercetătorilor postdoctoranzi se va face pe baza unor criterii specifice legate de relevanţa temei de cercetare, urmată de monitorizarea intensivă a activității acestora în perioada de implementare a programului, vizând atât perfecționarea capacității de cercetare științifică, cât și diversificarea formelor de pregătire post-doctorat din perspectiva asumării valorilor antreprenoriale. În acest fel, programul instituțional propus urmărește îmbunătăţirea componentelor de cercetare avansată şi a oportunităţilor de dezvoltare a carierei postdoctoranzilor, prin facilitarea accesului la resurse competitive de cercetare şi integrarea lor în colective interdisciplinare de cercetare. Stimularea pregătirii postdoctorale se face, pe de o parte, prin asigurarea unei formări academice continue de calitate, iar pe de altă parte, prin acordarea de suport profesional sub forma activităţilor de mentorat, asigurate de specialiști în domeniu, conducători de doctorat afiliați celor patru Școli doctorale din cadrul IOSUD Galați (Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești, Școala doctorală de Științe socio-umane și Școala doctorală de Științe Bio-medicale ).

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. îmbunătăţirea programelor de pregătire şi cercetare interdisciplinară în domeniile acreditate ale IOSUD Galați, prin activităţi cu caracter instituţional şi prin implementarea unui program-pilot comun de formare a abilităților antreprenoriale, destinat postdoctoranzilor ;
  2. elaborarea și implementarea unui program flexibil de formare postdoctorală de tip reţea în domeniile acreditate ale IOSUD Galați, care va fi structurat conform standardelor de cercetare academică europeană ;
  3. promovarea interdisciplinarităţii în programul de formare postdoctorală, prin crearea de colective de cercetare multidisciplinare (care vor integra cercetătorii postdoctorali implicați în program, dar și doctoranzi înmatriculați la Școlile doctorale gălățene) şi prin supervizarea ştiinţifică a acestora de către mentori, conducători de doctorat în domeniile acreditate IOSUD Galați ;
  4. proiectarea unui pachet educațional integrat de pregătire şi cercetare, prin care să se  stimuleze dezvoltarea cercetărilor de tip postdoctoral, prin definirea asistată unor planuri individualizate de dezvoltare profesională şi de carieră în cercetare.
  5. sprijinirea cercetătorilor în vederea participării la seminare şi conferinţe internaţionale cu tematică specifică domeniului individual de pregătire, precum și stimularea publicării rezultatelor cercetării postdoctorale în reviste de prestigiu, recunoscute de comunitatea academică națională sau internațională.

 

Regulamentul Programului postdoctoral, precum și Procedura de selecţie pentru grupul ţintă sunt disponibile la adresa http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulament-program-postdoctoral.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email