UGAL Logo

UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.04.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

STUDIUL COMPORTAMENTULUI NAVELOR ÎN BAZINUL MĂRILOR EUROPENE

 

elaborată de doamna CHIROȘCĂ D. ANA-MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Liliana-Celia RUSU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Daniel CONDURACHE (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU (CV)
Universitatea Transilvania din Brașov
3. Prof. univ. dr. ing. Polidor-Paul BRATU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Vicepreședinte al Academiei de Științe Tehnice din România

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email