UGAL

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studii terminali, va fi transmisă de către facultăţi Direcției Generale Secretariat în vederea aprobării în Consiliul de Administrație.
 
Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2018 – 2019, corespunzătoare normei de bază sunt:


* - În perioada respectivă, cadrele didactice vor efectua câte o zi de concediu de odihnă în sesiunile de examene.
 

Conform cu OMECTS nr. 5559 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art. 1 alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin  40 de zile lucrătoare”.
 
Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:
  • 30 noiembrie 2018;
  • 1 decembrie 2018, 25 decembrie 2018 și 26 decembrie 2018;
  • 1 ianuarie 2019, 2 ianuarie 2019 și 24 ianuarie 2019;
  • 26 aprilie 2019, 28 aprilie 2019  și 29 aprilie 2019;
  • 1 mai 2019;
  • 1 iunie 2019, 16 iunie 2019 și 17 iunie 2019;
  •  15 august 2019.
 
Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 din 26 martie 2018
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email