UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 31.10.2022, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL PRACTICILOR DE NEUROMANAGEMENT ASUPRA CREȘTERII PERFORMANȚELOR ORGANIZAȚIILOR DIN ROMÂNIA

 

elaborată de doamna TEACU I. ALINA-MIRELA (PARINCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU (CV)
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2. Prof. univ. dr. Andrei-Ștefan NEȘTIAN (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Angela-Eliza MICU (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email