UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.09.2022, ora 11.00, în sala AS 010 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

„IDENTITATEA AROMÂNILOR DIN ALBANIA, DE LA ELENIZARE ȘI DICTATURA ATEE, LA INTERCULTURALISM

 

elaborată de doamna STAVRO V. ELSA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Constantin ARDELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Emil ȚÎRCOMNICU (CV)
Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, București
2. Cercet. șt. gr. I dr. Daniel CAIN (CV)
Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română, București
3. Conf. univ. dr. habil. Valerică-Cătălin NEGOIȚĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email