UGAL Logo

UGAL

 1. Posturi vacante
  • Referat aprobare concurs ocupare posturi vacante (doc)
  • Anunț concurs ocupare post cercetare (doc)
  • Anunț concurs ocupare posturi vacante ANCS JOBS (doc)
  • Cerere de inscriere la concurs (docx)
  • Declarație de disponibilitate (docx)
  • Cerere de angajare (doc)
 2. Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile (FEN) în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
  • Anexa 1. Notă justificativă (doc)
  • Anexa 2. Borderou de notare eligibilitate (doc)
  • Anexa 3. Grilă de notare - interviu (doc)
  • Anexa 4. Proces verbal recrutare și selecție (doc)
  • Model anunț posturi proiect (docx)
  • Cerere înscriere membru proiect FEN (docx)
  • Memoriu justificativ proiect (docx)
  • Declarație proiect (docx)
  • Acord prelucrare date (docx)
 3. Metodologia internă pentru recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri de dezvoltare instituțională (FDI) implementate în Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  • Anexa 1. Cerere înființare posturi - FDI (docx)
  • Anexa 2. Proces verbal selecție dosare (docx)
  • Anexa 3. Borderou evaluare dosar (docx)
  • Anexa 4. Proces verbal final selecție - FDI (docx)
  • Formular anunț concurs (docx)
  • Cerere de înscriere (docx)
  • Memoriu justificativ proiect (docx)
  • Declarație de disponibilitate (docx)
  • Acord prelucrare date (.docx)
 4. Contract individual de muncă și anexe
  • Referat angajare echipă, norme şi tarife (doc)
  • Fişa postului (doc)
  • Referat modificare CIM (doc)
 5. Plată salarii
  • Referat salarii (doc)
  • Foaie colectivă de prezență (doc)
  • Contribuții angajator (pdf)

* (.doc) sau (.docx) sunt formulare editabile online - se pot completa / imprima de pe site. Atenție! Datele NU se salvează! 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email