UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.06.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

FOOD-GRADE FUNCTIONAL COMPOSITES BASED ON YELLOW ONION SKINS, PEPTIDES AND PROBIOTICS”/
„COMPOZITE FUNCȚIONALE PE BAZĂ DE COJI DE CEAPĂ GALBENĂ, PEPTIDE ȘI PROBIOTICE PENTRU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

elaborată de doamna MILEA C. ȘTEFANIA-ADELINA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Nataša POKLAR ULRIH (CV)
Universitatea din Ljublijana
2. Prof. univ. dr. chim. habil. Adela-Mariana PINTEA (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Iuliana APRODU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email