UGAL

Facultatea de Inginerie
Facultatea de Arhitectură Navală
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică si Eletronică
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Facultatea de Inginerie Brăila
Facultatea de Medicină și Farmacie
Facultatea de Știinte și Mediu
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Facultatea de Arte
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Știinte Juridice, Sociale și Politice
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email