UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 291 din 9 decembrie 2021

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 130 din 22.11.2021 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității,

 

În urma rezultatului votului electronic, cu termen limită 9 decembrie 2021, ora 15,00, (conform ordinii de zi), la care au participat 64 dintre cei 69 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizele pozitive ale Biroului Juridic și ale Comisiei juridice și de etică a Senatului universitar, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de etică universitară. (Anexă)

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email