UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 134 din 14 septembrie 2020

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,
Metodologiei proprii privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare,

Senatul universitar, în data de 14 septembrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector, perioadă determinată, poziția 17 din Statul de funcții al Departamentului Științe juridice din cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice. Ca urmare, doamna CHICOȘ Oana va ocupa acest post începând cu semestrul I al anului universitar 2020-2021.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU