UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 3 din 30 ianuarie 2020


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 30 ianuarie 2020,

HOTĂRĂȘTE:Articol 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, a următoarelor programe:

I. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:
  1. Administrarea afacerilor de  comerț specializate în managementul deșeurilor;
  2. BioBusiness;
  3. Administrarea afacerilor cu specific inovativ;
  4. Designer antreprenorial;
  5. Specialist coaching.
  6. Pregătire teoretică și practică atestare inspector ITP.
II. Curs de formare continuă:
  • Pregătire teoretică și practică atestare inspector ITP.

Articol 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru programele de formare continuă sus-menționate.

Articol 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, modificarea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante, care se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020, în sensul înlocuirii dlui prof. dr. Alexandru CHIRIAC cu dna prof. dr. Irina Mirela APETREI.

Articol 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, Calendarul pentru desfășurarea procesului de selectare și alegere a Consiliului Școlii doctorale de Științe biomedicale, conform Anexei.

Articol 5. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, afilierea dnei prof. dr. Daniela BORDA, cadru didactic titular la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, cu activitatea de conducere de doctorat la Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești a IOSUD-UDJG.

Articol 6. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, afilierea dlui prof. dr. Kamel EARAR, cadru didactic titular la Facultatea de Medicină și Farmacie, cu activitatea de conducere de doctorat la Școala doctorală de Științe biomedicale a IOSUD-UDJG.

Articol 7. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, afilierea dnei prof. dr. Aurelia ROMILA, cadru didactic titular la Facultatea de Medicină și Farmacie, cu activitatea de conducere de doctorat la Școala doctorală de Științe biomedicale a IOSUD-UDJG.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU
 

Anexa Calendarul pentru desfășurarea procesului de selectare și alegere a Consiliului Școlii doctorale de Științe biomedicale