UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 1 din 13 ianuarie 2020


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 ianuarie 2020,


HOTĂRĂȘTE:Articol 1. Se aprobă componența nominală a Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU – preşedintele comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. dr. DOMNIȘORU Leonard Arhitectură Navală
3. Conf. dr. ing. VONCILĂ Ion Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Conf. dr. LUPAȘC Adrian Economie și Administrarea Afacerilor
5. Prof. dr. MARIN Simona Mioara Educație Fizică și Sport
6. Prof. dr. habil. MEREUŢĂ Claudiu Educație Fizică și Sport
7. Prof. dr. ing. POTECAȘU Florentina Inginerie
8. Conf. dr. ing. BALTĂ Ștefan Inginerie
9. Conf. dr. ing. GEORGESCU Constantin Inginerie
10. Conf. dr. ing. EFTIMIE Dorinel Grigore Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Prof. dr. habil. GANEA Alina Elena Litere
12. Prof. dr. PRAISLER Michaela Litere
13. Prof. dr. CHIRIAC Alexandru Medicină și Farmacie
14. Prof. dr. VOINESCU Doina Carina Medicină și Farmacie
15. Conf. dr. GURĂU Gabriela Medicină și Farmacie
16. Prof. dr. ing. habil. BANU Iuliana Știința și Ingineria Alimentelor
17. Conf. dr. NECULA Gina Aurora Transfrontalieră
18. BÎCLEA Roxana Iuliana, studentă Arte
19. ALBERT Alexandru Claudiu, student Istorie, Filosofie și Teologie
  
Articol 2. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru cercetarea științifică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU – președintele comisiei Inginerie
2. Prof. dr. BULANCEA Gabriel Arte
3. Prof. dr. ing. habil. BARBU Marian Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. habil. GĂICEANU Marian Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Conf. dr. RÎȘNOVEANU Luxița Inginerie și Agronomie din Brăila
6. Prof. dr. habil. TULUȘ Arthur Viorel Istorie, Filosofie și Teologie
7. Prof. dr. BERCIU COMAN Elizabet Mălina Medicină și Farmacie
8. Prof. dr. MUȘAT Carmina Liana Medicină și Farmacie
9. Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana Știința și Ingineria Alimentelor
10. Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela Știința și Ingineria Alimentelor
11. Prof. dr. habil. ENE Antoaneta Științe și Mediu
12. Prof. dr. habil. ITICESCU Cătălina Științe și Mediu
13. Conf. dr. APRODU Alice Monica Științe și Mediu
14. Prof. dr. fiz. habil. CÎRCIUMARU Adrian Transfrontalieră
15. LUPU Ana Maria, studentă Științe și Mediu
16. DOGARU Iurie, student Transfrontalieră
17. OANCĂ Liviu Valerian, student AIESEC Galați
   
Articol 3. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Prof. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ-MIȘU  – președintele comisiei Economie și Administrarea Afacerilor
2. Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
3. Prof. dr. ȘARPE Ancuța Daniela Economie și Administrarea Afacerilor
4. Conf. dr. LUKACS Edit Economie și Administrarea Afacerilor
5. Conf. dr. VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana Economie și Administrarea Afacerilor
6. Lector dr. SAVU Cătălin Vasile Educație Fizică și Sport
7. Ș. l. dr. chim. MUREȘAN Alina Crina Inginerie
8. Conf. dr. DINICĂ Răzvan Istorie, Filosofie și Teologie
9. Lect. dr. ȘORCARU Daniela Elena Litere
10. Conf. dr. BĂLAN Gabriela Medicină și Farmacie
11. Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița Medicină și Farmacie
12. NICULCEA Adrian Valentin, student Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
13.  PLATON Cristina, studentă Economie și Administrarea Afacerilor

Articol 4. Se aprobă componența nominală a Comisiei juridice și de etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Prof. dr. IVAN Gheorghe – preşedintele comisiei Științe Juridice, Sociale și Politice
2. Conf. dr. ing. POPESCU Gabriel Arhitectură Navală
3. Conf. dr. ing. PECHEANU Emilia Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Conf. dr. ing. CIORTAN Sorin Inginerie
5. Ş. l. dr. ing. MUSCĂ Diana Gina Inginerie și Agronomie din Brăila
6. Prof. dr. habil. CĂLIN Alina Mihaela Medicină și Farmacie
7. Conf. dr. PLEȘEA CONDRATOVICI Alina Medicină și Farmacie
8. Conf. dr. SCHIN George Cristian Științe Juridice, Sociale și Politice
9. Lector dr. STANCU Adriana Iuliana Științe Juridice, Sociale și Politice
10. Prof. dr. ing. GEORGESCU Puiu Lucian Științe și Mediu
11. Prof. dr. habil. POPA Anișoara Transfrontalieră

Articol 5. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru activitățile studenților și probleme sociale a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Mădălina CĂLMUC – președintele comisiei Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
2. Conf. dr. IOAN Tudor Arte
3. Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin Inginerie
5. Prof. dr. ing. POPESCU Florin Inginerie
6. Ș. l. dr. ing. MEREUȚĂ Valentin Inginerie
7. Pr. Lector dr. PETROAIA Lucian Vasile Istorie, Filosofie și Teologie
8. Conf. dr. ȘTEFAN Claudia Simona Medicină și Farmacie
9. ENACHI Igor, student Educație Fizică și Sport
10. NICA Costel, student Inginerie
11. BĂNICĂ Adriana Maria, studentă Inginerie și Agronomie din Brăila
12. IANCU Andra, studentă Medicină și Farmacie
13. MIHALCIA Daniela, studentă Medicină și Farmacie
14. ONIȘOR Lucian Emanoil, student Medicină și Farmacie
15. BĂLAN Carolina, studentă Transfrontalieră
16. BODLEV Sergiu, student Liga Studenților din UDJG
17. IACOB Răzvan Mihail, student Societatea Studenților Mediciniști din Galați

Articol 6. Se aprobă componența nominală a Comisiei organizatorice și Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Prof. dr. Simona Eugenia ANTOFI – președintele Comisiei Litere
2. Conf. dr. Oana Magdalena CENAC Litere
3. Conf. dr. Elena Lăcrămioara LISĂ Medicină și Farmacie
4. Conf. dr. Dragoș Cristian VOICU Medicină și Farmacie
5. Gabriel Mihăiță SILION Arhitectură Navală
6. Luiza ȘERBĂNESCU Cancelaria Senatului
7. Iuliana NECHITA Cancelaria Senatului
8. Daniela Mioara ROTARU Secretar șef UDJG
      
Articol 7. Se confirmă numirea doamnei conf. dr. ing. Liliana MIHALCEA în funcția de decan interimar al Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor.

Articol 8. Se confirmă numirea doamnei prof. dr. Ioana MOHOR IVAN în funcția de decan interimar al Facultății de Litere.

Articol 9. Se aprobă modificarea comisiei pentru concursul de ocupare a postului didactic șef lucrări poziția 31 din Statul de funcții al Departamentului Inginerie mecanică din cadrul Facultății de Inginerie conform solicitării formulate de directorul departamentului, înregistrată la Registratura UDJG sub nr. RF48/8.1.2020 și la Cancelaria Senatului sub nr. 9/8.1.2020/CS. Ca urmare, componența comisiei de concurs este următoarea:
Președinte:
  • conf. dr. ing. Sorin CIORTAN,
Membri:
  • prof. dr. ing. Gabriel ANDREI,
  • prof. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU,
  • conf. dr. ing. Constantin GEORGESCU,
  • șef lucrări dr. ing. Valentin MEREUȚĂ,
Membru supleant:
  • conf. dr. ing. Nicolae DIACONU.

Articol 10. Se aprobă solicitarea formulată de coordonatorul instituțional Erasmus+, avizată pozitiv de către Consiliul de administrație prin HCA 1/8.1.2020, privind alocarea unui număr de 30 de puncte/student în Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice coordonatori academici ai studenților Erasmus+ incoming și/sau outgoing din UDJG.

Articol 11. Se aprobă constituirea Comisiei pentru completarea și actualizarea Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Componența nominală a acesteia este următoarea:


Nr. crt. Numele și prenumele Comisia de specialitate a Senatului
Președintele comisiei
1. Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin Președintele Senatului
Membrii comisiei
2. Prof. dr. IVAN Gheorghe Comisia juridică și de etică
3. Prof. dr. ing. GEORGESCU Puiu Lucian
4. Conf. dr. ing. CIORTAN Sorin
5. Conf. dr. ing. POPESCU Gabriel
6. Studentă doctorandă CĂLMUC Mădălina Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
7. Studentă IANCU Andra
8. Prof. dr. ing. VIZIREANU Camelia Comisia didactică și de calitate
9. Conf. dr. GURĂU Gabriela
10. Prof. dr. ing. SCUTELNICU Elena Comisia pentru cercetare științifică
11. Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana
12. Prof. dr. BĂRBUȚĂ MIȘU Nicoleta Comisia pentru bază materială, buget și finanțe
13. Conf. dr. VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana
14. Prof. dr. ANTOFI Eugenia Simona Comisia organizatorică și Cancelaria Senatului
15. Conf. dr. CENAC Oana Magdalena

Articol 12. Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea de Senat nr. 173/20 decembrie 2019, prevederile articolului 213, alin. (2), litera (e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și dispozițiile articolului 32, alineatul (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora „ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget”, Senatul universitar prorogă avizarea calendarului privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și nedidactic, până la clarificarea condiției de încadrare în cheltuielile de personal aprobate în bugetul pe anul 2020.
Totodată, în temeiul prevederilor articolului 213, alin. (2), litera (e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și pentru respectarea caracterului imperativ al condiției încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetul pe anul 2020, Senatul universitar recomandă respectarea acestei condiții și în ceea ce privește acordările sau, după caz, majorările procentelor de acordare a salariilor diferențiate.

Articol 13. Se avizează pozitiv propunerea președintelui Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați de numire a doamnei prof. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ-MIȘU ca înlocuitor al președintelui senatului universitar în perioada 14 ianuarie – 2 februarie 2020.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU