UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 157 / 10.11.2014

 
 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 10.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se respinge, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului universitar, sesizarea formulată de către şapte masteranzi de la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (Elena Cristina Zaharia, Daniela Antonescu Vlanghie, Narcisa Dumitru, Otilia Panaite, Gabriela Picus Dima, Emilian Sandru, Vlad Vasile), înregistrată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi sub nr. C10217/17.10.2014, iar la Cancelaria Senatului sub nr. 182/21.10.2014/CS, ca rămasă fără obiect.

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU