UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 158 / 12.11.2014

 
 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 12.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se aprobă propunerea Facultăţii de Arhitectură Navală, avizată de Consiliul de administraţie, de înfiinţare a programului de studii universitare de licenţă „Arhitectură navală (în limba engleză)”, domeniul „Arhitectură navală”, învăţământ cu frecvenţă, cu şcolarizare din anul universitar 2015/2016.
 
Art. 2. Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de licenţă „Arhitectură navală (în limba engleză)”, domeniul „Arhitectură navală”, învăţământ cu frecvenţă, care va rula la Facultatea de Arhitectură Navală, începând cu anul universitar 2015/2016.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU