UGAL

 Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 155 / 27.10.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 27.10.2014,
 
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă solicitarea dnei prof. dr. Luminiţa Moraru, cadru didactic la Departamentul de chimie, fizică şi mediu al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu, de a efectua ore, în regim de plata cu ora, la programul de studii universitare de masterat „Physics of crystalline materials” din cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii de Vest din Timişoara. Programul didactic include o oră/săptămână, în semestrul I al anului universitar 2014/2015.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU