UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 154 / 23.10.2014


 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 23.10.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG de includere a domnului conf. dr. Cristian Luca, cadru didactic la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Şcolii doctorale de ştiinţe socio-umane a IOSUD - UDJG.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU