UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 153 / 16.10.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16.10.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se aprobă solicitarea Consiliului de administraţie de reorganizare a Serviciului de relaţii internaţionale şi comunicare în două structuri distincte: Biroul de relaţii internaţionale şi promovare instituţională, sub directa coordonare a prorectorului cu relaţii internaţionale şi probleme studenţeşti şi Biroul de comunicare, sub directa coordonare a prorectorului cu strategii universitare şi dezvoltare instituţională.

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de către dna lector univ. dr. Teodora Mihaela Iconomescu, cadru didactic la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul de jocuri sportive şi educaţie fizică, de a desfăşura activităţi didactice, în regim de plata cu ora, o normă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, în anul universitar 2014/2015.

Art. 3. Se aprobă cererea formulată de către dna şef lucrări dr. ing. Luxiţa Rîşnoveanu, cadru didactic la Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila, Departamentul de mediu, inginerie aplicată şi agricultură, de a desfăşura activităţi didactice, în regim de plata cu ora, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în semestrul II al anului universitar 2014/2015.

Art. 4. Se aprobă cererea formulată de către dl asistent univ. Cristian Adrian Ion, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, Departamentul de matematică informatică, de a desfăşura activităţi didactice, în regim de plata cu ora, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, în semestrul II al anului universitar 2014/2015.

Art. 5. Se aprobă cererile de prelungire/întrerupere a studiilor universitare de doctorat, conform rezoluţiei directorului CSUD, pentru următorii studenţi:
 
Nr. crt. Numele şi prenumele An, domeniu, formă de învăţământ, finanţare Solicitarea formulată de doctorand Rezoluţia directorului CSUD
1. ANĂSTĂSOAEI I. VASILE IV, Inginerie industrială, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 5 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire în regim cu taxă
2. NECHITA N. MANUELA IV, Inginerie mecanică, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, 6 luni din anul I de prelungire, cu taxă
3. VESĂLU G. ADRIANA (ŞERBENCU) VI, Ingineria sistemelor, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, ULTIMELE 6 luni de prelungire pentru finalizare teză şi obţinere acord comisie pentru susţinere publică, cu taxă
4. ZAHARIA N. ANIŞOARA-ARLEZIANA (NEAGU) IV, Ingineria produselor alimentare, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, primele 6 luni din anul I de prelungire, cu taxă
5. UNGUREANU I. COSTEL VIII, Inginerie mecanică, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, prelungire 3 luni pentru finalizare teză şi susţinere în faţa comisiei de îndrumare, cu taxă
6. MATEI G. NICOLETA (CIOBOTARU) IV, Inginerie mecanică, cu frecvenţă, buget Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire în regim cu taxă, cu finalizarea obligatorie a tezei până la terminarea proiectului POSDRU ExcelDOC.
7. DACHE V. CRISTINEL-RADU VII, Inginerie electrică, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, ultimele 4   luni de prelungire, cu taxă
8. CIOARĂ V. LILIANA IV, Inginerie industrială, cu frecvenţă, buget Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire, cu taxă
9. RUMEUS A. IURIE
(Rep. Moldova)
IV, Ingineria produselor alimentare, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 24 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord 1 an de prelungire (12 luni), cu taxă, cu prezentarea raportului de activitate după 12 luni
10. IONESCU N. FLORINA (OANCEA) III, Ingineria produselor alimentare, cu frecvenţă, buget Întreruperea studiilor doctorale pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord cu întreruperea pentru al II-lea an de concediu postnatal
11. SCHIŢANU N. MARINA (BUNEA)
(Rep. Moldova)
IV, Inginerie mecanică, cu frecvenţă, cu taxă Întreruperea studiilor doctorale pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, întrerupere 4 luni
12. TUDOR M. ANDREEA-MIHAELA (BADEA) IV, Istorie, cu frecvenţă, buget Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire (după 2 ani întrerupere concediu postnatal), cu taxă
13. CUCŞA N. ANGELICA (STRATULAT) V, Economie, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul II de prelungire, cu taxă
14. TELICEANU G. VIOREL-GABRIEL V, Economie, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, al doilea an de prelungire în regim cu taxă, pentru finalizare teză
15. COJOCARU C. DIANA IV, Economie, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire în regim cu taxă
16. CUŞU G. DORINELA (NANCU) V, Economie, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, al II-lea an de prelungire, cu taxă

Art. 6. Se amână discutarea şi votul pentru cererile de prelungire a studiilor universitare de doctorat, până la clarificarea situaţiei, pentru următorii studenţi:
  • Graur V. Iulia, anul V, domeniul Inginerie mecanică, forma de învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare cu taxă.
  • Boţan S. Mihail, anul IV, domeniul Inginerie mecanică, forma de învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare buget.

Art. 7. Se validează propunerea Facultăţii de Inginerie de numire în funcţia de prodecan a următoarelor cadre didactice: prof. dr. ing. Elena Scutelnicu, prof. dr. ing. Elena Mereuţă, prof. dr. ing. Marian Bordei.

Art. 8. Se aprobă cererea formulată de către Ionuţ Tănase, absolvent al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, în sesiunea ianuarie-februarie 2015.

Art. 9. Se avizează propunerea Consiliului de administraţie de completare a componenţei Comisiei de etică universitară cu următoarele cadre didactice: lector dr. Camelia Buşilă, lector dr. Valerica Celmare, prof. dr. Laurenţiu Frangu (ca urmare a demisiei următorilor membri: conf. dr. Simona Gavrilă, conf. dr. ing. Gabriel Popescu, prof. dr. Dorel Firescu).

Art. 10. În vederea aprobării de către Senat a formei finale a statelor de funcţii, se solicită Consiliului de administraţie dispunerea următoarelor măsuri:
  • Statele de funcţii vor fi însoţite de extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului facultăţii în care acestea au fost aprobate.
  • Statele de funcţii vor fi însoţite de Acoperirea normelor vacante prin plata cu ora.
  • Activarea coloanei nr. 5 din statele de funcţii, “Specialitate şi titlu ştiinţific”, pentru a fi completată în mod obligatoriu de către directorii de departamente.
  • Amânarea termenului limită (de 17.10.2014) pentru completarea de către personalul didactic a declaraţiilor de norme, până la finalizarea şi aprobarea statelor de funcţii de către Senat.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU