UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 152 / 25.09.2014


 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,
  

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent, poziţia 72 din statul de funcţii al Departamentului clinic, Facultatea de Medicină şi Farmacie. Drept urmare, dna Verenca Mădălina Codruţa va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU