UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 92 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de şef de lucrări, poziţia 46 din statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe morfologice şi funcţionale, Facultatea de Medicină şi Farmacie. Drept urmare, dna Chesaru Bianca va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015, iar dl Coman Gigi este declarat respins.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU