UGAL


ANUNŢ
 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 21.07.2020, ora 11.00, la adresa publică:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1382162fbff547b080956ed28c1deb2c%40thread.tacv2/conversations?groupId=86df43e7-2890-4412-9ea7-cf4af9aeb795&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740

va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată: „STUDII ASUPRA PROCESULUI DE DIZOLVARE OXIDATIVĂ A SULFURILOR METALICE”, elaborată de doamna DUINEA I. IONELA-MĂDĂLINA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ingineria materialelor.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte  Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. chim. Geta CÂRÂC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Mircea-Horia ȚIEREAN (CV)
Universitatea „Transilvania” din Brașov
2. Prof. univ. dr. ing. Petrică VIZUREANU (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
3. Prof. univ. dr. chim. Lidia BENEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat
  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat la adresa: www.lib.ugal.ro/Depozit digital ARTHRA/Doctoral School/Rezumate teze de doctorat
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității