UGAL


ANUNŢ
 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 10.07.2020, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: „CALITATEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN”, elaborată de domnul PĂDURE B. DECEBAL-ȘTEFĂNIȚĂ, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte  Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conducător de doctorat în cotutelă pe domeniul Inginerie industrială Prof. univ. dr. ing. Petru ALEXE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. emerit dr. ing. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ (CV)
Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, București
2. Conf. univ. dr. ing. Nastasia BELC (CV)
Institutul Național de Bioresurse Alimentare, București
3. Prof. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU (CV)
Prorector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat
  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat la adresa: www.lib.ugal.ro/Depozit digital ARTHRA/Doctoral School/Rezumate teze de doctorat
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității