UGAL


ANUNŢ
 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că,în ziua de 04.06.2020, ora 16.00, va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulate: „CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL APLICĂRII SUBVENȚIILOR ȘI CREDITULUI AGRICOL ASUPRA DEZVOLTĂRII SPAȚIULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, elaborată de doamna BONDARI (ȘUPARSCHI) V. VALENTINA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

Adresa publică a prezentării online a tezei de doctorat este:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cfc5cd901d3443dabaab25f6369aa4a%40thread.tacv2/conversations?groupId=faa2cfd9-1f4d-43a4-9ee0-ecf4d341f20d&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte  Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat
Prof. dr.  habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Stelica CRISTEA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară - București
2. Prof. dr. ing. habil. Răzvan-Ionuț TEODORESCU (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară - București
3. Prof. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU (CV)
Prorector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat
  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat la adresa: www.lib.ugal.ro/Depozit digital ARTHRA/Doctoral School/Rezumate teze de doctorat
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității