UGAL

Senatul universitar
Nr. 403/23.05.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 150 din 23 mai 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 46 din 20.05.2024 înaintată Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

În urma rezultatului votului electronic urgent, cu termen limită 23 mai 2024, ora 10.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 81 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

  

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei pentru cercetare științifică din cadrul Senatului universitar, Metodologia de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al  Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD - UDJG. (Anexă)

  

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexă: Metodologia de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al  Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD - UDJG

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email