UGAL

Senatul universitar
Nr. 44/8.02.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 11 din 8 februarie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 8 februarie 2024, ora 14.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 90 dintre cei 92 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă componența nominală a Comisiei Didactice și de calitate a Senatului universitar, după cum urmează:

Nr.crt. Numele și prenumele Facultatea/Organizația studențească
1. Prof. univ. dr. habil. MARIN Simona Mioara – preşedinta comisiei Educație Fizică și Sport
2. Prof. univ. dr. DOMNIȘORU Leonard Arhitectură Navală
3. Prof. univ. dr. BULANCEA Gabriel Arte
4. Prof. univ. dr. ing. habil. BARBU Marian Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Prof. univ. dr. habil. MUNTEAN Mihaela Carmen Economie și Administrarea Afacerilor
6. Prof. univ. dr. habil. MEREUŢĂ Claudiu Educație Fizică și Sport
7. Prof. univ. dr. habil. GANEA Alina Elena Litere
8. Prof. univ. dr. IVAN MOHOR Ioana Litere
9. Prof. univ. dr. NECHITA Aurel Medicină și Farmacie
10. Prof. univ. dr. habil. VOINESCU Doina Carina Medicină și Farmacie
11. Prof. univ. dr. ing. VIZIREANU Camelia Știința și Ingineria Alimentelor
12. Conf. univ. dr. LUPAȘC Adrian Economie și Administrarea Afacerilor
13. Conf. univ. dr. ing. UZUNEANU Krisztina Inginerie
14. Conf. univ. dr. CHISCOP Iulia Medicină și Farmacie
15. MĂNTĂILĂ Silviu, student Știința și Ingineria Alimentelor
16. ASANDEI Alessia-Maria, studentă Medicină și Farmacie
17. BRAȘOVANU Andreea, studentă Medicină și Farmacie

Art. 2. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului universitar, după cum urmează:

Nr.crt. Numele și prenumele Facultatea/Organizația studențească
1. Prof. univ. dr. ing. habil. BORDA Daniela – președinta comisiei Știința și Ingineria Alimentelor
2. Prof. univ. dr. habil. MICU Adrian Economie și Administrarea Afacerilor
3. Prof. univ. dr. habil. APETREI Nicolae Cristian Istorie, Filosofie și Teologie
4. Prof. univ. dr. ANTOFI Eugenia Simona Litere
5. Prof. univ. dr. habil. DRAGOSTIN Oana-Maria Medicină și Farmacie
6. Prof. univ. dr. MUȘAT Carmina Liana Medicină și Farmacie
7. Prof. univ. dr. ing. habil. DEDIU Lorena Știința și Ingineria Alimentelor
8. Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. STANCIU Silvius Știința și Ingineria Alimentelor
9. Conf . univ. dr. ing. PĂCURARU Săndița Arhitectură Navală
10. Conf. univ. dr. ing. ȘOLEA Răzvan Constantin Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
11. Conf. univ. dr. ȘTEFAN Claudia Simona Medicină și Farmacie
12. ZAHARIA Ramona-Ioana, studentă Științe și Mediu
13. MIRONOV Elena-Petruța, studentă Societatea Studenților Mediciniști Galați

Art. 3. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru buget și patrimoniu a Senatului universitar, după cum urmează:

Nr.crt. Numele și prenumele Facultatea/Organizația studențească
1. Conf. univ. dr. ing. BĂLĂNICĂ-DRAGOMIR Mariana Carmelia – președinta comisiei Transfrontalieră
2. Prof. univ. dr. habil. BĂRBUȚĂ-MIȘU Nicoleta Economie și Administrarea Afacerilor
3. Prof. univ. dr. ing. habil. BURUIANĂ Daniela Laura Inginerie
4. Prof. univ. dr. fiz. ȚIGĂU Nicolae Științe și Mediu
5. Conf. univ. dr. chim. MUREȘAN Alina Crina Inginerie
6. Conf. univ. dr. ing. LEOPA Adrian Inginerie și Agronomie din Brăila
7. Conf. univ. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița Medicină și Farmacie
8. Conf. univ. dr. CRÎNGANU Jenică Științe și Mediu
9. Conf. univ. dr. BICHESCU Cezar Ionuț Transfrontalieră
10. Ș.l. univ. dr. ing. CIOROMELE Gabriela Alina Inginerie și Agronomie din Brăila
11. Ș.l. univ. dr. POPA Gabriel Valeriu Medicină și Farmacie
12. LUPU Adrian, student Inginerie
13. TOEA Georgiana-Andreea, studentă Economie și Administrarea Afacerilor

Art. 4. Se aprobă componența nominală a Comisiei juridice a Senatului universitar, după cum urmează:

Nr.crt. Numele și prenumele Facultatea/Organizația studențească
1. Lector univ. dr. STANCU Adriana Iuliana – preşedinta comisiei Drept și Științe Administrative
2. Prof. univ. dr. ing. FETECĂU Cătălin Inginerie
3. Prof. univ. dr. ROTILĂ Viorel Istorie, Filosofie și Teologie
4. Prof. univ. dr. habil. TULUȘ Arthur Viorel Istorie, Filosofie și Teologie
5. Conf. univ. dr. ing. MUSCĂ Gina Diana Inginerie și Agronomie din Brăila
6. Conf. univ. dr. PLEȘEA CONDRATOVICI Alina Medicină și Farmacie
7. Conf. univ. dr. TIUTIUCA Carmen Medicină și Farmacie
8. Conf. univ. dr. NECULA Gina Aurora Transfrontalieră
9. BODLEV Paula, studentă Drept și Științe Administrative
10. MASGRAS Laura Elena, studentă Drept și Științe Administrative
11. BĂLAN Mihai, student Educație Fizică și Sport
12. ALJABWOBI Hatem Sharyan Sharyan Mosed, student Liga Studenților Străini Galați

Art. 5. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare a Senatului universitar, după cum urmează: 

Nr.crt. Numele și prenumele Facultatea/Organizația studențească
1. Prof. univ. dr. ing. habil. RUSU Celia Liliana – preşedinta comisiei Inginerie
2. Prof. univ. dr. ing. SCUTELNICU Elena Inginerie
3. Prof. univ. dr. habil. GURĂU Gabriela Medicină și Farmacie
4. Prof. univ. dr. habil. MATEI Mădălina Nicoleta Medicină și Farmacie
5. Prof. univ. dr. chim. habil. DINICĂ Rodica Mihaela Științe și Mediu
6. Prof. univ. dr. habil. ITICESCU Cătălina Științe și Mediu
7. Prof. univ. dr. ec. habil. ZUGRAVU Gheorghe Adrian Transfrontalieră
8. Prof. univ. dr. NIȚĂ Teodor Arte
9. Conf. univ. dr. ing. COCU Adina Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
10. Conf. univ. dr. ing. PECHEANU Emilia Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
11. Conf. univ. dr. NECHIFOR Alexandru Educație Fizică și Sport
12. Conf. univ. dr. CIOBOTARU Georgiana Transfrontalieră
13. Conf. univ. dr. ing. VLAD Ciprian Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
14. Lector univ. dr. ȘTEFĂNESCU Cătălin Aurelian Educație Fizică și Sport
15. LUNHU Tetiana, studentă Alianța Studenților din Ucraina și Moldova
16. CĂPĂȚÎNĂ Dorin, student Transfrontalieră
17. VIZITIU Victor, student Transfrontalieră

Art. 6. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru activitatea studenților, activități sociale și culturale a Senatului universitar, după cum urmează:

Nr.crt. Numele și prenumele Facultatea/Organizația studențească
1. VLAD Alexandru-Cosmin, student – președintele comisiei Președinte Liga Studenților din Galați
2. Prof. univ. dr. habil. SCHIN George Cristian Drept și Științe Administrative
3. Conf. univ. dr. COCU Iulia Veronica Litere
4. Conf. univ. dr. LISĂ Elena Lăcrămioara Medicină și Farmacie
5. Pr. conf. univ. dr. GAGU Cristian Istorie, Filosofie și Teologie
6. Ș.l. univ. dr. ing. PETREA George Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
7. Lector univ. dr. DAGHIE Dragoș Mihail Drept și Științe Administrative
8. ADAMACHE Giani Manuel, student Arhitectură Navală
9. APOSTOLACHE Maria Luiza, studentă Arte
10. FILOTE Marius Andrei, student Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
11. ZAHARIA Florina Georgeta, studentă Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
12. GRECU Tatiana, studentă Economie și Administrarea Afacerilor
13. TALAGHIR George Eduard, student Educație Fizică și Sport
14. MURZACOV Silvia, studentă Inginerie
15. PITULICE Daniel-Robert Nicolae, student Inginerie și Agronomie din Brăila
16. SECHER Adriana, studentă Istorie, Filosofie și Teologie
17. LUNGU Ioana-Alexandra, studentă Litere
18. GRIGORE Florin, student Medicină și Farmacie
19. IONESCU Robert Andrei, student Medicină și Farmacie
20. VOICU Răzvan Nicușor, student Liga Studenților Buzău

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email