UGAL

Senatul universitar
Nr. 236/24.3.2023/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 96 din 24 martie 2023

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârilor Consiliului de administrație nr. 30 din 10.3.2023, nr. 31 din 13.3.2023, nr. 32 din 14.3.2023 și nr. 34 din 17.3.2023 înaintate Senatului, sub semnătura Rectorului universității;
Adresei nr. 7496 din 15.3.2023 înaintată Senatului, sub semnătura Directorului CSUD.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 24 martie 2023, ora 12.30, (conform ordinii de zi), la care au participat 71 dintre cei 80 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului universitar, propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD-UDJG privind cuantumul taxelor pentru anul universitar 2023-2024 la studii universitare de doctorat. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului universitar, propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD-UDJG privind majorarea tarifului brut pe oră aferent activităților prestate în baza contractelor de muncă de PO pentru conducere și îndrumare de doctorat, începând cu data de 1.04.2023, după cum urmează:

  • 200 lei/oră tariful brut pentru ora aferentă activității de conducere doctorat, pentru studenții doctoranzi înmatriculați la forma de finanțare buget, aflați în stagiul de 3 ani, respectiv 4 ani (majorare de la 156 lei/oră, cu 28,2%);
  • 65 lei/oră tariful brut pentru ora aferentă activității de îndrumare doctorat, pentru studenții doctoranzi înmatriculați la forma de finanțare buget, aflați în stagiul de 3 ani, respectiv 4 ani (majorare de la 50 lei/oră, cu 30%);
  • 65 lei/oră tariful brut pentru ora aferentă activității de conducere doctorat, pentru studenții doctoranzi înmatriculați la forma de finanțare cu taxă, aflați în stagiul de 3 ani, respectiv 4 ani (majorare de la 50 lei/oră, cu 30%).

Art. 3. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, solicitarea de întrerupere a studiilor doctorale pentru o perioadă de 12 luni (1.3.2023-29.2.2024) formulată de studentul doctorand TOTH B. Constantin-Silviu, anul de studii III, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2023. (Anexa 2)

Art. 5. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2023. (Anexa 3)

Art. 6. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială din cadrul IOSUD-UDJG. (Anexa 4)

Art. 7. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești din cadrul IOSUD-UDJG. (Anexa 5)

Art. 8. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe biomedicale din cadrul IOSUD-UDJG. (Anexa 6)

Art. 9. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe socio-umane din cadrul IOSUD-UDJG. (Anexa 7)

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexa 1: Taxele pentru anul universitar 2023-2024 la studii universitare de doctorat
Anexa 2: Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2023
Anexa 3: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2023
Anexa 4: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 5: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 6: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe biomedicale din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 7: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe socio-umane din cadrul IOSUD-UDJG

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email