UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
Nr. 237/24.3.2023/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 97 din 24 martie 2023

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 31 din 13.03.2023 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 24 martie 2023, ora 12.30, (conform ordinii de zi), la care au participat 71 dintre cei 80 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație coroborat cu avizul Biroului Juridic, înființarea următoarelor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:

  1. Informatică medicală și biostatistică;
  2. Navigator de pacienți.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație coroborat cu avizele Biroului Juridic și ale Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă mai sus-menționate.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexa 1: Taxele pentru anul universitar 2023-2024 la studii universitare de doctorat
Anexa 2: Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2023
Anexa 3: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2023
Anexa 4: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 5: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 6: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe biomedicale din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 7: Raportul de evaluare internă pentru anul 2022 al Școlii doctorale de Științe socio-umane din cadrul IOSUD-UDJG

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email