UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

 

HOTĂRÂREA
nr. 21/28.07.2021

 

În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Procedura IOSUD - UDJG privind acordarea și revocarea calităţii de membru al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, aprobată de CSUD în data de 08.10.2019;
Decizia Rectorului Universității nr. 1760/30.07.2020 privind numirea Directorului CSUD,

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, prin vot electronic exprimat în perioada (27 – 28)  iulie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează pozitiv, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Științe socio-umane, afilierea dlui conf. dr. habil. SANDACHE Cristian, conducător de doctorat în domeniul Istorie, la IOSUD – UDJG, Școala doctorală de Științe socio-umane.

Propunerea se transmite Senatului Universității pentru aprobare.

Art. 2. Se avizează pozitiv, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Științe socio-umane, afilierea dnei conf. dr. habil. VÎRLĂNUȚĂ Florina-Oana, conducător de doctorat în domeniul Management, la IOSUD – UDJG, Școala doctorală de Științe socio-umane.

Propunerea se transmite Senatului Universității pentru aprobare.

Art. 3. Se avizează pozitiv, la propunerea Directorului CSUD, cererile de întrerupere a studiilor universitare de doctorat formulate de studenții-doctoranzi cuprinși în tabelul de mai jos:

Nr. crt. NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI și PRENUMELE (NUMELE după căsătorie) studentului-doctorand Anul de studii/
Forma de învățământ/
Forma de finanțare
Solicitarea formulată de studentul-doctorand Propunerea de rezoluție CSUD pentru înaintare la Senat
1.   SECIUREANU C. MIHAI III/
Cu frecvență redusă/
Buget fără bursă
Solicită întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni (1.07.2021-30.06.2022) De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(1.07.2021-30.06.2022)
2. STINGHERU G. CRISTIAN III/
Cu frecvență redusă/
Cu taxă
Solicită întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni (1.07.2021-30.06.2022) De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(1.07.2021-30.06.2022)

Cererile se transmit Senatului Universității spre aprobare.

 

 

Director CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email