UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  67/25.10.2016


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 25.10.2016,

HOTĂRĂȘTE:Art. unic. Se avizează solicitarea doamnei Nicoleta Danteș, absolventă a Școlii Superioare de Jurnalistică din București, promoția 1998, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul Facultății de Litere, sesiunea februarie 2017.

Solicitarea se transmite Senatului universitar spre aprobare.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email