UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 11/09.02.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 9 februarie 2024, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se avizează Organigrama Universității „Dunărea de Jos” din Galați actualizată conform legislației în vigoare. (Anexă)
Organigrama se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa Organigrama Universității „Dunărea de Jos” din Galați actualizată conform legislației în vigoare

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email