UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 10/09.02.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 9 februarie 2024, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă Procedura operațională privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.(Anexa 1).

Art. 2. Se avizează, Regulamentul de acces la echipamentele IC REXDAN. (Anexa 2)
Regulamentul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează, solicitarea nr. 3479/7.2.2024 a Direcției Generale Administrative privind perfectarea unei forme legale agreate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Galați privind predarea și respectiv preluarea terenului în suprafață de 350 mp din dreptul scărilor de acces în clădirea universității, pentru o perioadă de 12 luni, în vederea realizării obiectivelor din contractul de proiectare și execuție „Modernizare strada Domnească tronson strada Gamulea – strada Gării.”
Solicitarea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa 1 Procedura operațională privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Anexa 2 Regulamentul de acces la echipamentele IC REXDAN

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email