UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 03.05.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

IMPACTUL STRATEGIILOR DE MANAGEMENT FINANCIAR ASUPRA COMBATERII EVAZIUNII FISCALE DE CĂTRE ANAF

 

elaborată de domnul MIRICĂ D. CRISTIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Angela-Eliza MICU (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Cristina-Teodora ROMAN (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Georgiana-Raluca LĂDARU (CV)
Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email