UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.12.2022, ora 14.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

FACTORI CU IMPACT ASUPRA MANAGEMENTULUI TRANSPORTULUI DE MĂRFURI PE DUNĂRE

 

elaborată de doamna ȚURCANU D. ANDRA-LUCIANA (MARCU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Membru corespondent al Academiei Române
Director CSUD
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Liliana-Mihaela MOGA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Norina POPOVICI (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email