UGAL

Nr. crt. Domeniul Fundamental Nr. unități de cercetare
1 Știinţe inginerești 20
2 Matematică și știinţe ale naturii 2
3 Știinţe umaniste și arte 7
4 Știinţe economice și sociale 4
5 Știinţa sportului și educaţiei fizice 1

Portalul Unităților de Cercetare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Catalogul Unităților de Cercetare acreditate la nivel instituțional

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email