UGAL

La propunerea Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va conferi înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa distinsei doamne Doina ROTARU, Prim-Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, pentru contribuția sa profesională și științifică la dezvoltarea prestigiului activității notariale, cu impact deosebit pentru activitatea academică juridică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Oferirea titlului de Doctor Honoris Causa doamnei Doina Rotaru se întemeiază pe excelența promovată de domnia sa în zona profesională, preocuparea domniei sale pentru cercetarea științifică în materie juridică și aplicarea în practică a concluziilor teoretice într-un mod eficient și util. Legătura dintre teorie și practică se realizează fericit și aproape ideal în activitatea și cariera doamnei Doina Rotaru, generând astfel perspective reale pentru absolvenții facultăților de drept de a se pregăti concret pentru exercitarea unor profesii ce necesită un înalt nivel de pregătire teoretică și practică.

Fiind foarte greu să descrii doar în câteva cuvinte o personalitate atât de complexă, prezentăm doar câteva argumente pe care le apreciem a fi semnificative și care definesc activitatea și personalitatea doamnei Doina Rotaru, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și coordonatoarea catedrei de Drept Civil din cadrul Institutului Notarial Român, șefă a corpului de experți C.N.A.R.N.N. - Infonot, argumentele acestea fiind cele  care au stat la baza deciziei de acordare a titlului de doctor honoris causa.

Universitatea noastră are deplină încredere că acordând doamnei Doina Rotaru înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa onorează o personalitate care prin opera științifică și cariera profesională de excelență a demonstrat că este un exponent reputat al domeniului juridic. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este onorată să integreze în comunitatea sa academică, un asemenea coleg dedicat, cu pasiune pentru valori umane și profesionale de excepție.

Ne exprimăm cu această ocazie convingerea fermă că acordarea titlului de Doctor Honoris Causa reprezintă și începutul unei colaborări benefice și utile Universității și studenților săi.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email