UGAL

La Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați admiterea din acest an se desfășoară sub sloganul „La UGAL ești pe val!” Sunt 1540 de locuri bugetate la licență, din care cele mai multe merg către facultatea cea mai căutată de la UDJG și anume cea de Medicină și Farmacie (263). Pe locurile următoare se situează Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (203) și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (197).

Facultatea de Arhitectură Navală, unică în țară, are pregătite anul acesta 85 de locuri la buget, iar Știința și Ingineria Alimentelor va scoate, la admiterea din vară, 64 de locuri bugetate. Sub 100 de locuri bugetate sunt la Litere, Științe și Mediu, Drept și Facultatea de Arte. Cifra locurilor cu taxă de la UDJG este de aproape 2000. În premieră, anul acesta, au fost prevăzute locuri speciale pentru absolvenți cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială (10) și pentru absolvenți de licee situate în mediul rural (44). Aceștia din urmă, vor primi, dacă optează pentru una din cele 14 facultăți de la UDJG. un kit al studentului, care conține un rucsac, rechizite și, foarte important, un laptop.

Calendarul admiterii

Admiterea din luna iulie se desfășoară în două etape: prima are loc în perioada 5-20 iulie și constă în înscrierea candidaților online (excepție o constituie facultățile la care se susțin probe) și 12-20 iulie 2021 înscrieri face to face la centrele special amenajate din cadrul facultăților. Candidații declarați ADMIȘI în data de 21 iulie trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 25 iulie, ora 10.00. Facultatea de Medicină și Farmacie are un calendar propriu. Astfel:  etapa I se desfășoară în perioada 5 – 31 iulie, iar a doua etapă durează până pe 2 august. Data limită de depunere a diplomei de bacalaureat în original, pentru confirmarea locului, este 31 iulie, ora 10:00.

Examen doar la  Facultatea de Medicină și Farmacie

La Facultățile de Arte, Educație Fizică și Sport și Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile: Teologie, Arte vizuale) dar și la Transfrontalieră (specializarea Educație fizică și sport) se susțin probe eliminatorii. Calendarul și descrierea acestora sunt disponibile pe www.admitere.ugal.ro. În general, și anul acesta admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 și 100%, în funcție de specificul facultăților. Probe de examen se organizează doar la Facultatea de Medicină și Farmacie. Calendarul acestora este următorul: pe 24 iulie 2021 candidații vor susține un test grilă cu 100 de întrebări pentru specializările: Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Tehnică dentară, iar pe 25 iulie 2021 un test grilă cu 100 de întrebări pentru specializările Medicină și Medicină dentară.

Pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere la studii universitare de licență, în cadrul numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional.

Pe perioada admiterii, candidaților le este oferită posibilitatea de cazare în Căminul studențesc H din Complexul Studenţesc „AL. I. CUZA” - Strada Domnească nr. 115, atât în timpul desfășurării înscrierii, cât și în perioada probelor de concurs.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email