UGAL

Conform celor 4 rapoarte ale Barometrului Cercetării UDJG, instrumentul de măsurare a productivității științifice a cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați UDJG, aferente lunii mai 2021, realizate de Compartimentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare, instituția noastră a înregistrat următoarele valori ale producției științifice:

- 81 de publicații științifice în reviste indexate Web of Science - Clarivate Analytics în perioada ianuarie - mai 2021, UDJG cumulând un număr total de 5125 publicații.

- 109 publicații științifice în reviste indexate în platforma SCOPUS în perioada ianuarie – mai 2021. UDJG figurează în această bază de date cu 1557 de autori și un total de 4759 publicații.

- 1099 de membri în platforma ResearchGate. Membrii UDJG realizează un scor total RG de 5580 și 4398 publicații.

- 682 profiluri asociate universității în platforma Google Scholar, dintre care 21 de profiluri depășesc pragul de 1000 de citări pe membru cercetător.

Multumesc Comisiei de analiză a rapoartelor și Colectivului CDI pentru activitatea de colectare și de prelucrare a datelor.

Prorector responsabil cu activitatea de cercetare instituțională, prof. univ.dr.ec.dr.ing.habil. Silvius STANCIU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email