UGAL

Manifestarea științifică constituie un spațiu organizat pentru reflecție și dezbatere pe tema sferei de drept și politici publice naționale și europene și este organizată în două secțiuni: secțiunea Științe juridice și cea care vizează Administrația publică și studii regionale. Ca actor strategic în mediul academic, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din Galați contribuie în mod activ la creșterea gradului de europenizare a societății românești, dezbaterile anuale din cadrul acestei conferințe putând prilejui diseminarea cunoștințelor din domeniu, bunelor practici și formare a competențelor studenților în comunicare, guvernanță și antreprenoriat în UE.

„Ne bucuram de la an la an de participarea atât a cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Galați, dar și din țară și străinătate, în baza parteneriatelor pe care le are Facultatea și Universitatea cu mediul academic național și internațional. Acestora li se alătură și reprezentanți din mediul de afaceri, din domeniile cheie ale administrației publice locale”, a declarat decanul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, conf. univ. dr. George Schin.

Cu ocazia acestui eveniment se urmărește atingerea unui obiectiv fundamental asumat de facultate și anume facilitarea dialogului cercetătorilor în domeniul ştiinţelor juridice, administraţiei publice şi studiilor regionale, precum şi promovarea comunicării şi a schimbului de experienţă pentru cadrele didactice din domeniu din ţară şi din străinătate. Totodată, are loc un real schimb de informații relevante pentru realizarea unei cercetări științifice de înalt nivel academic.

Conferința se va desfășura în intervalul 13-14 mai, începând cu ora 10.00, exclusive online, pe platforma Microsoft Teams.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email