UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, participă, alături de alte trei instituții de învățământ superior din România, la implementarea Proiectului PROFESIONALIZAREA carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/146587,care vizează înființarea instituției mentoratului carierei didactice, așa încât să funcționeze ca organism de autoreglementare atât la debutul în cariera didactică - mentoratul de stagiatură/inserție - cât, mai ales, pe segmentul evoluției în carieră și dezvoltării profesionale - mentoratul de dezvoltare profesională.

La conferința de deschidere a proiectului participă, astăzi, în calitate de invitat special, domnul prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, alături de ministrul de resort și rectorii celorlalte universități partenere.

Proiectul, elaborat de Ministerul Educației, are drept obiective: înființarea și dezvoltarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice – CNMCD; crearea și dezvoltarea rețelei de baze de practică pedagogică- BPP (centre de coordonare a rețelei școlilor de aplicație); intercorelarea rețelei de baze de practică pedagogică- BPP cu rețeaua de centre de tutorat al carierei didactice – CTD și cu rețeaua de centre de formare pentru cariera didactică - CFCD - înființate în universități, care să organizeze programele de master didactic și de pregătire psihopedagogică în/pentru cariera didactică; crearea unui mecanism nou, care să asigure echitatea, transparența și obiectivitatea în evaluarea performanței didactice, ca alternativă la sistemul actual al gradației de merit.

Proiectul este complex, la nivelul intregii țări, cu un partenriat extins între Ministerul Educației,  4 universități -Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tg. Mureș  - și 11 Case ale corpului didactic din Brăila, Bacău, Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova și Sălaj. Grupul țintă este format din 28.211 persoane, care aparțin următoarelor categorii: personal didactic din învățământul preuniversitar; experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital); echipele manageriale de la nivelul școlii.

Din partea Universității „Dunărea de Jos” din Galați proiectul este coordonat de doamna prof. dr. SimonaMARIN, DirectorulDepartamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: Educație si competențe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6.  Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive. Durata de implementare a proiectului este până la data de 31 decembrie2023.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email