UGAL

În perioada 09-11 Septembrie 2020, la Facultatea de Inginerie se va desfășura online, a 6-a ediție a Conferinței Internaționale NEWTECH 2020 – ADVANCED MANUFACTURING ENGINEERING AND TECHNOLOGIES. Conferința este organizată de Departamentul de Ingineria Fabricației, Centrul de Cercetare ITCM, cu suportul UEFISCDI. Evenimentul se desfășoară online, din cauza condițiilor restrictive apărute, ca urmare a pandemiei de Coronavirus.  

 
Acest lucru face ca meritul participanților la această conferință sa fie cu atât mai mare, dovedind prin lucrările realizate permanenta preocupare pentru  cercetare.
 
Conferința își propune prin tematică, să aducă în prim plan noile tendințe de cercetare din domeniul Ingineriei Fabricației. Cele 39 de lucrări care urmează a fi prezentate la Conferință tratează aspecte legate de utilizarea inteligenței artificiale în fabricație, optimizarea proceselor de fabricație, modelarea la scară micro și nano a tehnologiilor, simularea proceselor de așchiere și deformare plastică la rece, inspecția și controlul proceselor și produselor. Utilizată pe scară largă, așchierea cu viteză ridicată, datorită complexității mașinilor utilizate și a sculelor și materialelor folosite, constituie un alt subiect de interes, abordat în lucrările conferinței. Industria de automobile și cea aeronautică beneficiază din plin de tehnologiile de sudare și de analiza ciclului de viață al produselor, a căror prezență, în cadrul lucrărilor, vin să completeze tematica conferinței.
 
La conferință participă reprezentanți ai comunității științifice din 11 țări: Algeria, Bulgaria, Franța, Grecia, Portugalia, Serbia, Spania, Republica Cehă, România, Rusia și Statele Unite ale Americii.  
 
Printre participanții de marcă se numără: Academicianul Dorel BANABIC -  Președintele Secției Tehnice a Academiei Române, Membru al CIRP; Prof. dr. Jun NI - Shien-Ming Wu Collegiate Professor of Manufacturing Science, College of Engineering, The University of Michigan, USA;  Prof. dr. Miroslav Píška - Director of Institute of Manufacturing technology, Head of Machining Department, Institute of Manufacturing Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, Cehia; Prof. dr. Vidosav MAJSTOROVIĆ – Head of Lab. for Production Metrology and TQM, Mechanical Engineering Faculty, University of Belgrade, SERBIA, Member of CIRP; Assoc. Prof. Hab. Dr. Adinel GAVRUS – Department of Mechanical and Control Systems Engineering, Laboratory of Civil and Mechanical Engineering LGCGM, INSA Rennes, FRANCE;  Assoc. Prof. Hilde PEREZ - Head of the Department of Mechanical, Computer and Aerospace Engineering at the University of Leon, SPAIN; Dr. Pedro-José ARRAZOLA – Head of the Machining Laboratory at Mondragon University, SPAIN, Fellow Member of CIRP (The International Academy forProduction Engineering); Prof. Dr Andreas ARCHENTI – Chair in Dependability focusing on Precision Engineering and Metrology at KTH, SWEDEN.
 
Lucrările conferinței vor fi publicate în seria de jurnale IOP, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X)