UGAL

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, prin ordinul de ministru nr. 4.676/2020, componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), pentru mandatul 2020-2024. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este reprezentată de președintele Senatului Universitar, Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, în Panelul Științe inginerești și în 11 din cele 35 comisii la nivel ministerial. Reprezentanții UDJG pe comisii sunt:

- Constantin Apetrei – membru în Comisia nr. 4 Chimie;
- Lidia Benea – membru în Comisia nr. 7 Ingineria și știința materialelor;
- Luminița Moraru – membru în Comisia nr. 8 Inginerie chimică;
- Marian Găiceanu – membru în Comisia nr. 9 Inginerie electrică;
- Antoaneta Ene – vicepreședinte al Comisiei nr. 12 Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze;
- Gabriela Elena Bahrim și Silvius Stanciu – membri în Comisia nr. 14 Ingineriea resurselor vegetale şi animale;
- Adrian Filipescu – membru în Comisia nr. 15 Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor;
- Cătălin Fetecău și Elena Scutelnicu – președinte, respectiv membru în Comisia nr. 16 Ingineria şi managementul producției;
- Mihaela Buciumeanu și Eugen Rusu – membri în Comisia nr. 17 Inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armament;
- Adrian Micu – membru în Comisia nr. 27 Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor;
- Constantin Ardeleanu și Cristian Luca – membri în Comisia nr. 31 Istorie şi studii culturale.

Succes reprezentanților instituționali în noua structură.