UGAL

Având în vedere situația de urgență cauzată de pandemia de coronavirus și pentru evitarea contactelor directe, taxele de studii pentru studenți se pot achita prin virament în contul IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Cod fiscal 3127522, Cod SWIFT: TREZROBU, Cod BIC: TREZ.

La explicația plății se vor menționa:
- Numele și prenumele studentului;
- CNP-ul;
- Facultatea;
- Forma de învățământ (ZI/IFR);
- Tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restanțe ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, ex. finalizare studii licență/master).