UGAL Logo

UGAL

În data de 21 februarie 2020, începând cu orele 14.00, în sala FORINFO a Facultății de Științe și Mediu, s-a desfășurat workshop-ul cu tema „Corelarea nevoilor de instruire și de inserție facilă pe piața muncii pentru absolvenți, cu nevoile de angajabilitate ale mediului economic”, în cadrul proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Proiectul este derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (coordonator implementare activități: prof. univ. dr. fiz. ing. Luminița Moraru) și cu Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat (ASPIR).
La lucrările workshop-ului au participat, din partea mediului economic și de afaceri, următoarele firme și societăți: S.C. Petal S.A. Huși, S.C. CALORIS Group S.A., S.C. Butan Grup S.A., CNIR S.A.și Agios SRL. Alături de aceștia s-au aflat membrii corpului academic, echipa de implementare a proiectului din partea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, reprezentanți ai ASPIR, membrii grupului țintă al proiectului – doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, precum și alți invitați – studenți doctoranzi ai Școlii Doctorale de Inginerie mecanică și industrială a IOSUD-UDJG.
Deschiderea lucrărilor a fost făcută de către Rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu.
Scopul declarat și realizat al workshop-ului a fost crearea cadrului general de informare/comunicare între membrii grupului țintă și potențialii angajatori din mediul privat/public, în vederea unei corelări cât mai bune a competențelor și cunoștințelor/aptitudinilor tehnice dobândite de absolvenți cu cerințele pieței muncii înalt calificate din domeniile vizate: Inginerie mecanică și Inginerie industrială.In cadrul acestei reuniuni au fost purtate discuții privind acțiunile care permit susținerea antreprenoriatului în cadrul programelor de studii doctorale și postdoctorale, prin servicii de  consiliere/consultanță privind formarea profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare, dar și a unor servicii personalizate sub forma sprijinului pentru elaborarea planului de afaceri, analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, etc.
Concluziile acestui demers au evidențiat necesitatea depunerii tuturor eforturilor pentru a dezvolta și eficientiza un sistem de informare coordonată funcțional între mediul economic și universitate pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii și pentru creșterea capacității de inovare socială a universității. S-a punctat necesitatea consolidării parteneriatelor dintre învățământ și cercetare, pe de o parte, și mediul de afaceri, pe de altă parte, pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale și postdoctorale și pentru creșterea gradului de angajabilitate a tinerilor cercetători.
 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email