UGAL

Ministerul Educației oferă prin intermediul programului EURO 200, un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Beneficiarii acestui program sunt studenții învățământului de stat acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie.

Pentru a beneficia de acest sprijin, studenții trebuie să depună un dosar cu documente doveditoare la secretariatul facultății.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 20.5.2024.

Detalii aici:

  • acte necesare
  • cerere euro 200
  • Legea nr. 269 /2004 privind acordarea unm ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
  • Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 269 /2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare din 13.08.2004
  • Hotărârea nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 /2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare 
  • Hotărârea nr. 395/2023 privind modiicarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor inanciar ı̂n vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate  prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
  • Ordinul nr. 4138/2024 privind aprobarea Calendarului pentru aprobarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării ele calculatoare pentru anul 2024
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email