UGAL

Graţie convenţiei semnate între Agenţia Universitară a Francofoniei şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, studenţii de la specializările Limba şi literatura franceză şi Limbi Moderne Aplicate ai Facultăţii de Litere au șansa de a lucra în semestrul al doilea al anul universitar 2023-2024 cu domnul Batzorig Bekhsuren, stagiar de limba franceză.

Domnul Batzorig Bekhsuren, masterand în Didactica limbii franceze la Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris, va desfăşura cu studenţii de la Galaţi activităţi de dezvoltare a competenţelor de exprimare orală şi va anima activităţi de promovare a culturii şi civilizaţiei francofone în cadrul Centrului de Reuşită Universitară.

Adresăm cele mai calde mulţumiri Agenţiei Universitare a Francofoniei - Biroului Europei centrale şi orientale şi Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru sprijinul financiar şi logistic acordat în implementarea acestui proiect.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email