UGAL

În perioada 16-17 ianuarie 2024 în Lodz, Polonia, AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI a avut loc  cea de-a treia întâlnire transnațională a proiectului Erasmus + Înființarea unei organizații civile la nivel European (Start a civil society organization at European level – CSO Admin), Universitatea ,,Dunărea de Jos,, din Galați fiind coordonatorul acestui proiect.

Obiectivul principal al întâlnirii a fost acela de a evalua cursul de formare a cadrelor didactice care a avut loc în Porto, în luna octombrie, unde aceștia au fost instruiți cu privire la modul de a susține și îndruma tinerii în crearea și gestionarea unei organizații civile, precum și modul de utilizare a MOOC în cursurile lor în vederea gestionării unui management adaptabil tinerilor care doresc să înființeze o organizație civilă.

În a doua parte a întâlnirii s-au stabilit următoarele activități care vor fi efectuate în cadrul proiectului, planul de diseminare a rezultatelor și detalii privind următoarea întâlnire transnațională din Zaragosa.

Proiectul este derulat de 6 parteneri din 5 țări: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, Universitatea Jaume I de Castellon, Spania, Associação Portuguesa de Business Intelligence, Portugalia, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi, Polonia, Asociacion de innovacion emprendimiento y tecnologias de la informacion y la comunicacion (INNETICA), Spania, și SEAL CYPRUS.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email