UGAL

În perioada 6 – 9.12.2023 are loc, la Chișinău, Ediția a II-a a „Forumului interinstituțional privind cooperarea transfrontalieră durabilă în context academic internațional - România – Republica Moldova – Ucraina”, un amplu eveniment academic organizat de către Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați în parteneriat cu instituții din Republica Moldova și Ucraina.

Forumul reunește peste 300 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ academic și preuniversitar din România, Republica Moldova și Ucraina, membri ai misiunilor diplomatice - consulare, oficialități publice - factori esențiali în educație, cercetare și cultură transfrontalieră. Comunicări științifice de specialitate, dedicate învățământului și cercetării din țările participante la congres, vor fi susținute în secțiunile organizate în cadrul evenimentului.

Decanul Facultății Transfrontaliere, conf. univ. dr. Gina-Aurora NECULA, a deschis lucrările manifestării științifice, menționând tradiția continuă și rezultatele de excepție obținute de universitățile partenere în cooperarea transfrontalieră academică dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

Rectorul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, prof. univ. dr. ing. Puiu – Lucian GEORGESCU, a transmis participanților mesajul instituțional de continuare a colaborării tranfrontaliere inițiate de către instituția gălățeană, menționând potențialul comun al activităților educaționale și de cercetare, cu rezultate deosebit de relevante la nivel internațional: „Vom continua parteneriatele valoroase cu Republica Moldova și cu Ucraina în domeniul cooperării educaționale și al cercetării transfrontaliere. Suntem un pol academic important în România și Europa, cu tradiție în promovarea valorilor culturale europene. Negocierile de preaderare ale Republicii Moldova și ale Ucrainei la Uniunea Europeană facilitează dezvoltarea de noi proiecte, accesarea de fonduri și schimbul de informații științifice valoroase pentru universitățile noastre”.

Prorectorul cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social, profesor univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU, a menționat că Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați este una dintre primele instituții de învățământ superior din România care a semnat și dezvoltat parteneriate educaționale cu universități din Republica Moldova: „Suntem aici să ne dezvoltăm împreună, să colaborăm, să păstrăm tinerii acasă, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a zonelor din care provin”.

Evenimentul științific derulat în aceste zile la Chișinău constituie o oportunitate pentru cadrele didactice și cercetătorii din instituțiile partenere în a găsi noi modalități de creștere a cooperării științifice și educaționale transfrontaliere.

Au fost rostite, de către rectori și reprezentanți ai universităților partenere ori prezente la eveniment, alocuțiuni și mesaje adresate tuturor comunităților academice implicate: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu – Hasdeu" din Cahul, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", Universitatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare", Universitatea de Stat „Grigore Țamblac" din Taraclia, Academia de Științe din Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Națională Economică din Odessa, Ucraina.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email