UGAL Logo

UGAL

La Departamentul Ingineria Fabricaţiei din cadrul Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se desfăşoară a treia ediţie a Concursului Student Design & Manufacturing Competition – SDMC 2023, organizat în colaborare cu Asociația Universitară de Ingineria Fabricației – AUIF.

Scopul acestui concurs este de a promova creativitatea în procesul de fabricaţie, furnizând comunităţii inginereşti noi perspective în dezvoltarea conceptuală a produselor şi de a crea, dezvolta şi menţine un forum al studenţilor cu scopul popularizării ideilor noi şi inovatoare. Anul acesta, participă 18 echipe din centrele universitare: Arad, Timişoara, Oradea, Craiova, Sibiu, Braşov, Ploieşti, Bucureşti, Iaşi şi Galaţi.

Concursul se desfăşoară sub patronajul Academiei de Știinţe Tehnice din România – ASTR, a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR, Departamentului Ingineria fabricaţiei - DIF şi a Centrului de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor – CE-PP.

Juriul este format, în exclusivitate, din reprezentanţi ai companiilor din Galaţi, respectiv DMT Marine Equipment S.A., Liberty S.A., Grande Gloria Production S.A., ICEPRONAV ENGINEERING SRL, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi. Premiile din acest an sunt acordate de Asociaţia Universitară de Ingineria Fabricaţiei – AUIF.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email