UGAL

Centrul de Cercetare REXDAN din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a participat la un studiu semnificativ privind poluarea cu plastic a Dunării în România. Studiul, realizat în colaborare cu asociațiile Mai Mult Verde și Global Water Partnership România (Asociația Parteneriatul Global al Apei din România) în cadrul programului "Cu Apele Curate" susținut de Lidl România, a dezvăluit că aproape 100 de tone de plastic sunt aduse de apele Dunării pe teritoriul României.

Rezultatele studiului au arătat că sectorul românesc al Dunării transportă în medie 48,5 tone de microplastic și 48 tone de macroplastic în fiecare an, cu cele mai mari cantități înregistrate la stația de prelevare Moldova Veche, aproape de intrarea Dunării în țară. Probele de aluviuni recoltate din zona Moldova Veche au conținut cantități de câteva ori mai mari, atât microplastic cât și macroplastic, decât cele din zonele Gruia și Isaccea. Aceste rezultatele au arătat că bazinele Porțile de Fier I și II servesc ca rezervoare temporare pentru deșeurile de plastic. Concentrații ridicate de microplastic au fost găsite la suprafața apei și la adâncimi mai mari, indicând faptul că Microplasticele sunt transportate cel mai probabil fixate pe aluviuni minerale, floră și faună, cu un impact major asupra biosferei acvatice.

Polietilena a fost identificată în toate probele analizate prin metode spectrometrice, în proporție de 52-86%. Acest polimer este întâlnit în majoritatea ambalajelor alimentare și produselor de uz casnic precum pungile și recipientele. Polipropilena (prezentă în majoritatea probelor, în proporție de 12-26%) se găsește în compoziția materialelor utilizate la obținerea unor produse precum capace, dopuri, electrocasnice, bare și țevi.

Studiul a fost cel mai extins de acest fel realizat în România. Acesta a fost fectuat pe parcursul a cinci sezoane în perioada 2022-2023, cu 14 campanii de prelevare (135 de probe), în trei secțiuni de-a lungul Dunării românești în locațiile: Moldova Nouă, Gruia și Isaccea.

Studiul susține organizațiile guvernamentale și comunitatea de cercetători în eforturile de prevenire a poluării cu microplastic. De asemenea, a subliniat importanța acțiunilor responsabile pentru a proteja mediul înconjurător.

Este important de menționat că acest studiu a fost inspirat de un studiu anterior realizat în Austria și a implicat eforturi considerabile din partea Universității "Dunărea de Jos" din Galați – Centru de Cercetare REXDAN, Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), Institutul National de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), Universitatea de Resurse Naturale şi Ştiinţe ale Vieţii Viena (BOKU) și alți parteneri.

Echipa de proiect din partea Universității Dunărea de Jos Galați :

Prof. dr. chim. Viorica Mușat

Prof. dr. habil. chim. Cătălina Iticescu - Rexdan

Prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu - Rexdan

Asist. cercet. drd. Madălina Călmuc - Rexdan

Asist. cercet. drd. Valentina Andreea - Rexdan

S.L dr. fiz. Alina Ceoromila

Conf. dr. ing. Alexandru Petrică

Drd. mat. inf. Alina Iftode

 

Proiectare și construcție dispozitive de prelevare a probelor de aluviuni în suspensie:

Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău

Conf. dr. ing. Florin Susac

S.l. dr. ing. Marius Corneliu Gheonea

S.l. dr. ing. Ionuț Laurențiu Sandu

 

 

Studiu hidrologic/de batimetrie și furnizarea de date:

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor - INHGA

 

CS II Dr. Ing. Cristina Trifu

Ing. Nicolae Bărbieru

Dr. Viorel Chendeș

Ing. Ionela Enache

 

Consultanță națională și internațională:

Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții / Universität für Bodenkultur Wien /University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Prof. Dr. Ing. Marcel Liedermann

Ing. Dr. Sebastian Pessenlehner

Martin Hinterleitner

 

ROMEXIM București

Expert Dr. Ing Ioan Mateescu

 

Support technic pentru prelevare probelor de aluviuni:

Administrația Fluvială a Dunării de Jos

Dr. Ing. Angela Stela Ivan

Ing. Iulian Gabriel Panaite

Ing. Andrei Irimia

 

Coordonator Proiect:

 

Asociația Mai Mult Verde:

Marta Popescu – coordonator program „Cu Apele Curate”

Doru Mitrana – Președinte

 

Asociația Parteneriatul Global al Apei din România (GWP – România):

Ing. Drd. Procop Ionuț - Director de proiect și responsabil pentru derularea studiului

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email