UGAL Logo

UGAL

Facultatea de Litere din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală și Literatură, Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (ReForm - UDJG), organizează a XIV-a ediție a Colocviilor Internaționale „Andrei Grigor”. Partenerii instituției de învățământ superior din Galați sunt Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”al Ministerului Educației și Cercetării, Chișinău, Republica Moldova.

Manifestarea științifică va avea loc în zilele de 26-27 mai 2023 și va avea ca temă: „Spațiul cultural românesc actual – reașezări critice și confluențe europene”, în încercarea de a sublinia importanța actului de cultură, a producerii, difuzării și receptării literaturii, mai ales în contextul actual post-pandemic, ca semn indubitabil al echilibrului individului uman în raport cu sine însuși și cu lumea din care face parte.

„Dorim să subliniem modul în care spațiul cultural românesc (cu toate componentele sale) se redefinește din perspectiva reașezărilor critice, fără a abdica de la imperativul esteticului și al relației de complicitate cu cititorii tradiționali și netradiționali – iubitori de carte tipărită sau adepți ai documentului electronic. Colocviile orgnizate in memoriam Andrei Grigor, fostul nostru Decan, prof. univ. dr. Nicolae Ioana, reunesc scriitori, critici literari, cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi și pe toți cei interesați de dinamica scriiturii literare actuale și de circulația acesteia în diferite spații de cultură”, a declarat prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, directorul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane și co-organizator al evenimentului.  

Ariile tematice de interes ale manifestării sunt:

  • Dinamica conceptelor aferente studiilor literare, culturale și socio-umane și resemnificarea principalelor coordonate ideologice în epoca digitalizării;
  • Literatura actuală – orientări și tendințe în context post-pandemic;
  • Memoria culturală și socială reflectată în literatură;
  • Literatura – purtătoare a culturii urbane a memoriei;
  • Literatura virtuală și formele acesteia;
  • Critica literară și provocările internetului ;
  • Literatura tânără în contextul digitalizării;
  • Studiile culturale și impactul tendințelor digitalizării;
  • Provocări lingvistice în epoca digitalizării.

Lucrările conferinței se vor desfășura on-site (AS 111/AS 105 - Facultatea de Litere, Domnească nr. 111) și on-line (via Skype -https://join.skype.com/OkuMe6JSTYFa).  Lucrările selectate vor fi publicate în revista Communication interculturelle et littérature, indexată în baze de date importante pentru cercetarea filologică.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email